Bluu dla prasy i mediów

Jeśli chcesz wykorzystać udostępnione pliki w swoich relacjach prasowych dotyczących bluu Poland, z przyjemnością udostępnimy Ci nasze media. Użytkownik jest zobowiązany do udostępnienia publikacji pliku graficznego chronionego prawami autorskimi fotografa lub, w przypadku braku nazwy, z oznaczeniem „© bluu Poland.

Czekamy na przesłanie egzemplarza próbnego lub linku do autoryzacji na adres presse@bluuwash.com